THOMSEN, N. Hanne Rasmussen & Mogens Rudiger: Danmarks historie 8: Tiden efter 1945. Redaktør: Søren Mørch. Gyldendal 1990. 485 s. ind. 35 s. bilag. Historisk Tidsskrift, v. 16, 1 jan. 1993.