PETERSEN, E. Janken Myrdal & Johan Söderberg, Kontinuitetens dynamik. Agrar ekonomi i 1500-talets Sverige. Stockholm Studies in Economic History 15.Sthlm., Almqvist&Wiksell International 1991. - 576 s.; 5.kr.272. Historisk Tidsskrift, v. 16, 1 jan. 1993.