BOLVIG, A. Erik Mortensen: Kunstkritikkens og Kunstopfattelsens Historie i Danmark bd. I-II. Kbh. 1990. lait 461 sider. Illustreret. 487 kr. Historisk Tidsskrift, v. 16, 1 jan. 1992.