FELDBÆK, O. Kåre Lunden: Norsk grålysning. Norsk nasjonalisme 1770-1814 på almenn bakgrunn. Oslo. Det norske Samlaget, 1992. 208 s. 198 NKr. Historisk Tidsskrift, v. 16, 1 jan. 1992.