BJØRN NIELSEN, P.-E. Uffe Hartvig Larsen: Vikingernes religion og livsanskuelse, København, Akademisk Forlag 1989, 254 sider. 54 illustrationer, 168,00 kr. inkl. moms. Historisk Tidsskrift, v. 16, 1 jan. 1992.