BECKER-CHRISTENSEN, H. Ole Feldbæk: Den lange fred - 1700-1800. Gyldendals og Politikens Danmarkshistorie bd.9. København, Gyldendal og Politiken 1990, 383 s., ill. Historisk Tidsskrift, v. 16, 1 jan. 1992.