REDAKTIONEN, -. NY ORGANISASJONSGIV FOR NORSKE HISTORIKERE. Historisk Tidsskrift, v. 15, 1 jan. 1991.