EINARSDOTTIR, O. Soga om Birkebeinar og Baglar, Boglunga Sogur I-II, udgivet ved Hallvard Magerøy. Norrøne tekster nr. 5. Norsk historisk kjeldeskrift-institutt. Solum forlag a/s, Oslo 1988. 446 s. Historisk Tidsskrift, v. 15, 1 jan. 1991.