MONRAD MØLLER, A. Christen Jürgensen Thomsen 1788 - 29 december - 1988, Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie 1988, Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab, København 1988, 227 s., kr. 183.-. Historisk Tidsskrift, v. 15, 1 jan. 1990.