H. CLEMMESEN, M. Åke Bernström: Officerskår i förvandling. Den svenska arméofficerskårens rekrytering, utbildning och tjänstgöringsf6rhållanden från 1860-talet fram till 1920. Stockholm, Historiska Institutionen, 1988. Historisk Tidsskrift, [S. l.], v. 15, 1989. Disponível em: https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/53226. Acesso em: 21 jul. 2024.