SJØQVIST, V. Ole Lange: Jorden er ikke større... H. N. Andersen, ØK og storpolitikken 1914-37. Kbhvn., Gyldendal 1988. 297 s. kr. 300. Historisk Tidsskrift, v. 15, 1 jan. 1989.