HØGSBRO, K.-E. Marianne Alenius: Brev til eftertiden. Om Charlotta Dorothea Biehls selvbiografi og andre breve. Studier fra Sprog- og Oldtidsforskning, udg. af Det filologisk-historiske samfund 96 - årgang 1986. Kbh., Museum Tusculanums forlag, 1987. 169 s. Historisk Tidsskrift, v. 15, 1 jan. 1988.