REDAKTIONEN, -. Inge Skovgaard-Petersen: Da Tidernes Herre var nær. Studier i Saxos historiesyn. Kbh., Den danske historiske Forening, 1987. 340 s. 265 kr. Historisk Tidsskrift, v. 15, 1 jan. 1988.