NIELSEN, H. Studier i aldre historia tillägnade Herman Schück 5/4 1985, udg. af Historiska Institutionen ved Stockholms Universitet. Redaktør: Robert Sandberg. 328 s. Ill. 3 kort. Historisk Tidsskrift, v. 15, 1 jan. 1986.