HENRIK TIEMROTH, J. »Et for hver dannet Statsborger. . . saa umisteligt Hielpemiddel« MIDTVEJSREFLEKTIONER OVER BIOGRAFISK LEKSIKONS 3. UDGAVE. Historisk Tidsskrift, v. 14, 1 jan. 1984.