S. NISSEN, H. Knut Heider: Norske politiske fakta 1884-1982. Oslo, Universitetsforlaget, 1983. 404 s. Nkr. 280. Historisk Tidsskrift, v. 14, 1 jan. 1984.