GRELLE, H. Det danske Socialdemokratis Gimle-Kongres 1876. Udgivet og kommenteret af Hans-NorbertLahme. Odense Universitetsforlag 1976. XVIII+ 43 s. Kr. 25,00. Historisk Tidsskrift, v. 13, 1 jan. 1978.