RIKKE, -; OLSEN, O. H. Hellmuth Andersen, P. J. Crabb og H. J. Madsen: Århus Søndervold, en byarkæologisk undersøgelse. Jysk arkæologisk Selskabs skrifter, bind IX, København 1971. 337 s., indb. 161 kr. Historisk Tidsskrift, v. 13, 1 jan. 1976.