SODE-MADSEN, H. Ann-Katrin Hatje: Befolkningsfrågan och välfärden. Debatten om familjepolitik och nativitetsökning under 1930- och 1940-talen. I serien: Sverige under andra världskriget. Allmänna Förlaget, Stockholm, 1974. 284 s. Historisk Tidsskrift, v. 13, 1 jan. 1976.