CHR. MANNICHE, J. Studier i Historisk Metode IX. Historikeren og Samfundet. Foredrag ved Nordisk Fagkonferense for historisk metodelære på Kollekolle 6.-10. maj 1973. Universitetsforlaget, Oslo, 1974. 134 s. Historisk Tidsskrift, v. 13, 1 jan. 1976.