JØRGENSEN, F. Gert Jeppsson: Prästrelationerne från Luggude och S. Åsbo av år 1624 utgivna med inledning och noter. Studier utg. av Kungl. Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund 1974-75: 1. IX + 40 sider. Historisk Tidsskrift, v. 13, 1 jan. 1975.