SJØQVIST, V. Olov Riste: »London-regjeringa«. Norge i krigsalliancen 1940-1945. I 1940-1942: 291 s. Det norske Samlaget, Oslo, 1973. N. kr. 65.00. Historisk Tidsskrift, v. 13, 1 jan. 1975.