SKRUBBELTRANG, F. Festskrift til Povl Bagge på halvfjerdsårsdagen 30. november 1972. Fra en kreds af elever. Den danske historiske Forening. København 1972. 400 s. 95 kr. Historisk Tidsskrift, v. 13, 1 jan. 1974.