SKOVGAARD-PETERSEN, I. Jens Heltoft: Jelling og et glemt stednavn. København, C. A. Reitzels forlag, 1972. Særtryk af Vejle Amts Aarbog 1971. 77 s. Ill. 17,75 kr. Historisk Tidsskrift, v. 12, 1 jan. 1973.