RASCH, A. Ada Polak: Wolffs & Dorville. Et norsk-engelsk handelshus i London under Napoleonskrigene. Oslo, Universitetsforlaget, 1968. xvi + 240 s. Ill. 48 no. kr. Historisk Tidsskrift, v. 12, 1 jan. 1970.