DAHLERUP, T. Finlands äldsta domböcker. II: Dombok for nedre Satakunta 1550-1552, utg. av Riksarkivet ved John E. Roos. Helsinki 1964. 296 s. Historisk Tidsskrift, v. 12, 1 jan. 1967.