DAHLERUP, T. Viborg Landstings Dombøger 1616. Sagsreferater og domskonklusioner. Udgivet af Landsarkivet for Nørrejylland ved Poul Rasmussen. Landsarkivet for Nørrejylland, Viborg, 1965. X+ 390 sider. 18 kr. Historisk Tidsskrift, v. 12, 1 jan. 1967.