LORENZEN, V. Danske Voldsteder fra Oldtid til Middelalder. Vilh. la Gour og Hans Stiesdal. Tisted Amt. Nationalmuseet. KĂžbenhavn 1957. 349 sider. Historisk Tidsskrift, v. 11, 1 jan. 1962.