SKYUM-NIELSEN, N. Hugo Yrwing, Kungamordet i Finderup. Nordiska förvecklingar under senare delen av Erik Klippings regering. Skrifter utgivna av Vetenskaps-Societeten i Lund nr. 45, Lund, 1954, 190 s. saint resume paa engelsk. Historisk Tidsskrift, v. 11, 1 jan. 1959.