AAKJÆR, S. Jordfordeling og Udskiftning. Undersøgelscr i tre sjællandske Landsbyer af C. Rise Hansen og Axel Steensberg, med et Bidrag af Werner Christensen. (Videnskabernes Selskabs hist. filol. Skrifter Bd. II, Nr. 1, 1951). Historisk Tidsskrift, v. 11, 1 jan. 1952.