RUNQUIST, K. De medeltida danska jordvarderingsenheterna med sarskild anknytning till guldvardering och skyldtaxation under valdemarstiden1. Historisk Tidsskrift, v. 11, 1 jan. 1952.