S., F. Omkring 150-Aarsdagen for den store Landbokommissions Nedsættelse udkom De store Landboreformer og Handelsfrihedens. Historisk Tidsskrift, v. 10, 1 jan. 1938.