MØLLER, J. F. Frode Ulvund: Nasjonens antiborgere. Forestillinger om religiøse minoriteter som samfunnsfiender i Norge, ca. 1814-1964. Cappelen Damm Akademisk, Oslo, 2017. Historisk Tidsskrift, [S. l.], v. 118, n. 2, p. 118:2, 556–559., 2019. Disponível em: https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/115525. Acesso em: 23 sep. 2021.