LARSEN, J. E. Esbjörn Larsson: En lycklig Mechanism: Olika aspekter av växelundervisningen som en del av 1800-talets utbildningsrevolution. (Opuscula Historica Upsaliensia 52). Historiska institutionen, Uppsala universitet, 2014. Historisk Tidsskrift, [S. l.], v. 118, n. 2, p. 118:2, 552–556., 2019. Disponível em: https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/115524. Acesso em: 17 sep. 2021.