LIDEGAARD, B. Dino Knudsen: The Trilateral Commission and Global Governance. Informal Elite Diplomacy, 1972-82. Routledge, London & New York, 2016. Historisk Tidsskrift, v. 118, n. 1, p. 287-290, 6 jul. 2018.