KØBER, J. Else Hansen: Professorer, studenter og polit.er. Om velfærdsstatens universitetspolitik 1950-1975. Museum Tusculanum, Rigsarkivet, København, 2017. Historisk Tidsskrift, v. 118, n. 1, p. 284-287, 6 jul. 2018.