NETTERSTRØM, J. Mats Hallenberg & Johan Holm: Man ur huse. Hur krig, upplopp och förhandlingar påverkade svensk statsbildning i tidigmodern tid. Nordic Academic Press, Lund, 2016. Historisk Tidsskrift, v. 118, n. 1, p. 241-242, 6 jul. 2018.