Rasmussen, C. (2016). Carsten Jahnke: Die Hanse. Stuttgart, 2014. Historisk Tidsskrift, 116(1). Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/56820