Pedersen, J. (2016). Dansk Velfærdshistorie. Bind 5: Dansk velfærdshistorie 1973-1993. Red.: Jørn Henrik Petersen, Klaus Petersen & Niels Finn Christiansen. (University of Southern Denmark studies in history and social sciences vol. 472). Syddansk Universitetsforlag, 2013. Historisk Tidsskrift, 115(2). Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/56773