Pedersen, K. P. (2015). Peter Edelberg: Storbyen trækker. Homoseksualitet, prostitution og pornografi i Danmark 1945-1976. Jurist- og Økonomforbundets Forlag, København, 2012. Historisk Tidsskrift, 115(1). Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/56760