Wendel-Hansen, J. (2015). Replik til Claus Friisberg. Venstres kamp for folketingsparlamentarisme 1870-1909?. Historisk Tidsskrift, 115(1). Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/56733