Jacobsen, G. (2013). Per Andersen: Studier i dansk proceshistorie. Tiden indtil Danske Lov 1683. (Bibliotek for ret og kultur bd. 2). København, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2010. Historisk Tidsskrift, 111(1). Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/56507