Jensen, B. E. (2013). At handle i tid og rum. Et socialkonstruktivistisk historiebegreb. Historisk Tidsskrift, 111(1). Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/56499