Olesen, N. W. (2013). Working for the New Order. European Business under German Domination 1939-1945. Red.: Joachim Lund. Odense og Frederiksberg, University Press of Southern Denmark & Copenhagen Business School Press, 2006. Historisk Tidsskrift, 108(1). Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/56364