Frandsen, K.-E. (2013). Letters from Sir James Spens and Jan Rutgers. (The Works and Correspondence of Axel Oxenstierna, II:13). Ed.: Arne J├Ânsson. Stockholm, Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, 2007. Historisk Tidsskrift, 108(1). Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/56359