Sørensen, A. (2013). »Stasi raus!«. Men hvad så bagefter? Ministeriet for statssikkerheds arkivalier og deres rolle i det forenede Tyskland. Historisk Tidsskrift, 106(1). Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/56219