Floto, I., & Helmer Pedersen, E. (2013). Jon A. P. Gissel: "Den indtrængende Forstaaelse". Johannes Steenstrups historiesyn. Museum Tusculanums Forlag, København, 2003. Historisk Tidsskrift, 103(2). Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/56077