Thomsen, N. (2013). Bo Lidegaard: Jens Otto Krag 1914-1978. Bind 1: 1914-1961. Gyldendal, 2001. Historisk Tidsskrift, 102(2). Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/56026