Olden-Jørgensen, S. (2013). Harald Ilsøe: Det kongelige Bibliotek i støbeskeen. Studier og samlinger til bestandens historie indtil ca. 1780. (Danish Humanist Texts and Studies 21). Det kongelige Bibliotek/ Museum Tusculanums Forlag, København, 1999. Historisk Tidsskrift, 100(1). Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/55867