Erslev, K. (1902). Forslaget til en ny Unionsakt fra Erik af Pommerns sidste Aar og dets Ophavsmand. Historisk Tidsskrift, 7. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/55728